Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Pouk na daljavo

S klikom na razred se bo odprla stran, kjer bo objavljeno gradivo za učence, skupaj z vsemi informacijami za delo za posamezen predmet.

Gradivo za učence, ki prejemajo DSP in ISP, bodo starši prejemali preko eAsistenta, kjer bo tudi potekala komunikacija med učiteljem, učencem oz. staršem.