Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Naš ogljični odtis

V okviru projekta »Trajnostna mobilnost – gremo peš s kokoško Rozi« smo z učenci 7., 8. in 9. razreda na OŠ Stari trg ob Kolpi izvedli dejavnost izračuna ogljičnega odtisa posameznika. Pri tem smo se osredotočili le na eno komponento skupnega ogljičnega odtisa – promet. Dejavnost smo izvedli pri učni uri naravoslovja (7. razred) in biologije (8. in 9. razred), potekalo pa je tudi medpredmetno povezovanje z matematiko.

Učenci so se najprej seznanili z pojmom ogljični odtis ter njegovim pomenom. Nato smo se lotili praktičnega dela, kjer smo najprej izdelali tortni diagram, ki prikazuje način prevoza v šolo. Nato je vsak učenec na spletu poiskal podatke o oddaljenosti svojega kraja bivališča do šole. S pomočjo formule so učenci izračunali svoj ogljični odtis v povezavi s prevozom v šolo v enem šolskem letu. Izračunane podatke so nato uredili v stolpčni diagram na skupnem plakatu. (slika 2).

V zaključku dejavnosti smo se pogovarjali še o negativnih vplivih prometa na okolje. Učenci so zapisali katere znake onesnaženosti s prometom opažajo v svojem okolju. Razmišljali so tudi o tem, kako bi omejili negativne vplive prometa na okolje. Učenci so z zanimanjem pristopili k izvedbi celotne dejavnosti.