Spoštovani starši.

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, za šolsko leto 2022/2023, ki bo potekal

v  SREDO, 28. 9. 2022,  ob 16. 30 

v telovadnici OŠ Stari trg ob Kolpi.

 

Dnevni red:
1. Predstavitev Letnega delovnega načrta in Publikacije Vzgojno varstvene enote pri OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2022/2023.
2. Potrditev oz. izvolitev predstavnikov staršev, za v Svet staršev; za oba oddelka vrtca.
3. Razno

Lepo pozdravljeni.

Strokovne delavke vrtca

Ravnateljica
Mojca Butala, prof.RP