Obveščamo vas, da smo učencem razdelili obrazce za izbiro obveznih izbirnih predmetov (učencem 6., 7. in 8. razreda); skupaj z obrazci pa tudi predstavitvene brošure predmetov, ki so letos na izbiro učencem. Brošura vsebuje kratek opis posameznega predmeta, medtem ko so učitelji svoje predmete, ki jih ponujajo oz. so del izbirnega postopka, predstavili tudi v okviru svojih ur.

Preglejte skupaj z otrokom možnosti, ki so na voljo in ustrezno izpolnite obrazec. Pri tem upoštevajte otrokove interese.

NIP OBRAZCI

BROŠURA

OIP OBRAZCI