ŠOLSKI ZVONEC

Prihod v šolo

Učenci nevozači prihajajo v šolo deset minut pred pričetkom pouka, vozači pa po voznem redu šolskega prevoznika. V garderobi v pritličju se preobujejo,  odložijo vrhnja oblačila in odidejo pred učilnico, kjer se bo odvijal pouk.

V šolskih prostorih so učenci obuti v hišne copate. Za pouk športne vzgoje in ostalih dejavnosti na igrišču oziroma izven šolske stavbe pa so obuti v telovadne copate.

 

Šolski zvonec

1. ura:        7.35  –   8.20              1. odmor:         9.10 – 9.30       MALICA

2. ura:        8.25  –   9.10

3. ura:        9.30  –   10.15

4. ura:       10.20  –  11.05

5. ura:       11.10  –  11.55            2. odmor:         11.55 – 12.10        KOSILO   

 

                                                                            ◦ 12.30 – prvi prevoz domov

 6. ura:      12.15 –  13.00

                                                                          

 7. ura:     13.05  – 13.50     

 8. ura:     13.55  – 14.40     

                                                                           ◦ 14.40 – drugi prevoz domov