Splošne informacije za starše. 

Karierna orientacija

Dragi učenci in starši!

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Zato je pomembno, da si učenci vzamejo dovolj časa in zberejo čim več informacij, ki jih bodo pripeljale do najboljše izbire. Vloženi trud in izbira srednje šole bosta vplivala na njihovo življenje.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednjo šolo nudi pomoč svetovalna delavka mag. Andreja Rade (073055102, 051 205 159).

Učencem bodo v pomoč tudi tekoče informacije, ki jih lahko spremljajo na oglasni deski za poklicno orientacijo pri pisarni šolske svetovalne službe.

Nikoli ti niso bile dane sanje, ne da bi ti bila dana tudi moč, da jih uresničiš.

 (Richard Bach)

 

   
PREDSTAVITEV POKLICEV

https://www.mojaizbira.si/poklici

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

https://karierniplac.si/asset/RhD9ACr3PSgGj25sx

https://www.youtube.com/results?search_query=to+bo+moj+poklic

 

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO Šolsko leto 2024/25  
   
PRAVILNIK O VPISU V SREDNJO ŠOLO http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435
ROKOVNIK – DATUMI ROKOVNIK.pdf     
ŠTIPENDIJE

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

https://www.srips-rs.si/stipendije

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

 

VAJENIŠTVO

https://www.gzs.si/vajenistvo

https://www.youtube.com/watch?v=aZwzva2SgGQ

https://www.youtube.com/watch?v=QBmaigfumRA

https://www.youtube.com/watch?v=2omrw6IJ0K8

 

SREDNJE ŠOLE – SEZNAM Z  NASLOVI

 

https://dijaski.net/srednje-sole/srednje-sole-v-sloveniji

https://slovenskesrednjesole.si

 

POMEMBNE SPLETNE STRANI

http://www.mojaizbira.si/

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

GRADIVO ZA POMOČ STARŠEM PRI KARIERNI ORIENTACIJI https://www.kariera-mladi.si/gradiva-orodja-in-spletne-povezave/

 

 1. RAZRED

V osmem razredu se začne intenzivnejša poklicna orientacija v drugem ocenjevalnem obdobju, ko učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira (www.mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti. Osmošolci imajo možnost reševanja interaktivnega računalniškega vprašalnika Kam in kako. V spomladanskem času bodo imeli še tehniški dan na temo poklicne orientacije.

 1. RAZRED

V devetem razredu učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami. V jesenskem času bodo imeli razredno uro ter tehniški dan na temo poklicne orientacije.

Aktivnosti:

 • pogovor z učenci o dejavnikih izbire poklicne poti, informiranje učencev o koristnih virih informacij;
 • spletni vprašalnik o poklicni poti (izvede se v mesecu oktobru ali novembru): namenjen je ugotavljanju notranje motivacije učenca, njegovih interesov in je podlaga za individualno svetovanje učencu;
 • predstavitev rokovnika, novosti na področju štipendij in srednješolskih programov učencem in staršem;
 • oddelčni roditeljski sestanek in predavanje na temo karierne orientacije
 • timski sestanki: pogovor o namerah zapisanih v anketnem vprašalnik – tim sestavljajo šolska svetovalna delavka, razrednik;
 • predstavitev razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem;
 • izpolnjevanje vpisnih listov skupaj z učenci.

Skozi celo šolsko leto imajo učenci možnost individualnih razgovorov pri šolski svetovalni delavki.

DOGODKI

 • Sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2024, Gospodarsko razstavišče, 19. 1. in 20. 1. 2024 – https://www.informativa.si/
 • Poklicijada, ZIK Črnomelj