Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Poklicno usmerjenje

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO  2020/2021

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi razpisa za vpis SŠ – februar 2021.

INFORMATIVNI DNEVI – 12. in 13. 2. 2021 /starši skupaj z učenci/

Prijava za opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na nekaterih SŠ, za katere je to posebni vpisni pogoj – do 4. 3. 2021.

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za (športni odd.) program gim. in ekonomska gim.:   med 11. in 20. 3. 2021.

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2021/2022  – do 2. 4. 2021  /učenci skupaj s svetovalno delavko/

Javna objava številčnega stanja prijav 8. 4. 2021 (internet: MIZŠ).

Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019 (internet: MIZŠ) do 16. 4. 2021.

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ – do 22. 4. 2021.

Obveščanje o morebitnih omejitvah vpisa ali predlogov o spremembah obsega razpisanih mest na SŠ – do 21. 5. 2021.

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ – 15. 6. 2021.

Prinašanje dokumentov v Srednje šole – za vpis:  med 16. 6. in 21. 6. 2021; /na SŠ z omejitvijo –  še ne bodo vpisani/.

O posebnostih v primeru omejitev vpisa, bodo informacije podane na posameznih srednjih šolah (internetne strani, svetovalna služba).

VELIKO PODATKOV IN INFORMACIJ NAJDETE ŠE NA:

DEVETOŠOLCI, OSMOŠOLCI IN SEDMOŠOLCI – zelo zanimivo : oglejte si spletno stran spletisvojokariero.si.

Na podlagi Rokovnika, za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2021/2022, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport,  pripravila šolska svetovalna delavka.

 
 
 
Dostopnost