Občina Črnomelj je 4. 1. 2021, izdala sklep, s katerim določa izjemo od splošnega zaprtja vrtcev. Tako je na območju občine Črnomelj, od 4. 1. 2021, za izjeme odprt vrtec OŠ Stari trg ob Kolpi – Enota vrtca v Starem trgu ob Kolpi.

Vrtec je odprt za starše, katerim delodajalec ne more omogočiti delo na domu oz. dela na daljavo in ki nimajo druge možnosti glede varstva otrok in nujno potrebujejo varstvo otrok.

Poslovni čas vrtca je prilagojen izkazani potrebi staršev; in sicer je vrtec odprt vsak delovni dan v času od 5.30 do 16.15.

Delovanje vrtca je organizirano v minimalnem obsegu, v skladu z vsemi priporočenimi smernicami ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.