Na OŠ Stari trg ob Kolpi potrebujemo kar nekaj strokovnih profilov. Ker gre za majhno število ur pouka po posameznih predmetih, vabimo k sodelovanju tudi študente ustreznih smeri. To je priložnost za pridobivanje izkušenj in vpogledom v prepletanje teorije s prakso. Opravljene ure pouka pa se pozneje upoštevajo tudi pri prijavi na strokovni izpit.

Na OŠ Stari trg ob Kolpi potrebujemo:

  • Učitelja/učiteljico razrednega pouka – poln delovni čas – nadomeščanje bolniške
  • Učitelja/ učiteljico razrednega pouka – določen čas, poln delovni čas
  • Učitelja/ učiteljico kemije v 8. in 9.r. 2PU/ teden
  • Učitelja/ učiteljico biologije v 8. in 9.r. 2PU/ teden
  • Učitelja/ učiteljico naravoslovja v 7. in 8.r. 3 PU/ teden
  • Učitelja/ učiteljico fizike v 8. in 9.r. 2 PU/ teden

Zaradi pomanjkanja kadra, ki bi izpolnjeval vse zakonsko predpisane pogoje, zaposlimo tudi študenta/ študentko s končano vsaj 1. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri ali absolventa ustrezne smeri. Izvedene ure pouka se upoštevajo pri prijavi na strokovni izpit.

Smo majhna, a samostojna šola s 47 učenci. Naše prednosti so:

– majhno število otrok v oddelku –  največ 13,
– dobro poznavanje vsakega posameznika, ki je vključen v vzgojno-izobraževalni proces,
– mirno delovno okolje,
– nič oz. zelo malo medvrstniškega nasilja,
– nizka obremenjenost zaradi hrupa,
– dober kolektiv.

Kontakti za več informacij:

tel. 07 30 55 102, mob. 030 602 888, mail: mojca.butala@guest.arnes.si