V okviru mesečnih tem Barve jeseni in Čarobna jesen, v VVE pri OŠ Stari trg ob Kolpi, smo v goste k Metuljčkom in Ježkom, povabili ga. Martino Kastelec, iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki je tudi mamica enega od naših otrok. Po začetni predstavitvi svojega poklica, nas je ga. Martina odpeljala v gozd. Preden smo zakorakali vanj, nas je seznanila z gozdnim bontonom, ki pravi, da po gozdu hodimo mirno, ne vpijemo, ne brcamo in ne lomimo rastline, ne mečemo odpadke, ne kurimo ognja… V gozdu je predstavila vse njegove značilnosti. Otroci so tako prepoznavali oblike listov, razlike med iglavci in listavci, pogoje za rast dreves in drugih rastlin v gozdu. Z gibalno igrico, Gozdna matematika, so otroci ugotavljali, koliko nog imajo določene gozdne živali. Spoznali smo tudi, kako gozdarji označijo drevo, ki je primerno za posek. V nagradnem kvizu, na koncu poti, smo poslušali opise živali in ugotavljali, za katero žival gre. Ker smo napeto poslušali in nekaj tudi uganili, nas je ga. Martina nagradila s sladko čokoladko. V vrtec smo se vrnili po isti gozdni poti. Bili smo prijetno utrujeni, saj smo se razgibali, nadihali svežega zraka in spoznali, kako zelo zanimiv, živ in pomemben je gozd za rastline, živali in nas ljudi. Za zanimivo in izčrpno predstavitev smo se ga. Martini zahvalili z risbo, ki so jo narisali otroci. Bila je vesela darila, ki bo krasil njeno pisarno.