PREDSTAVITEV VRTCA

 

Vrtec deluje v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi.
Ustanovitelj javnega vrtca je Občina Črnomelj.

Naš naslov:Osnovna šola Stari trg ob Kolpi

VVE pri OŠ Stari trg ob Kolpi

Stari trg ob Kolpi 7

8342 Stari trg ob Kolpi

Tel:    07 30 55 102

Faks: 07 30 55 163

E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si

 

Ravnatelj: Mojca Butala

 

Vzgojiteljica v skupini GUMBKI (starostno obdobje od 1. do 6. leta starosti): Dijana Miladić

Pomočnica vzgojiteljice: Katarina Špehar

Pomočnica ravnatelja: Andreja Rade
Računovodstvo: SMB d. o. o., Kolodvorska cesta 32, Črnomelj – Marina Sladič

Vodja prehrane: Helena Ferderber

Kuharica: Helena Ferderber

 

Predstavnica staršev v Svetu staršev: Martina Kastelec

Predsednik Sveta staršev OŠ Stari trg ob Kolpi: Marko Majerle

 

Delovni čas za stranke: vsak dan med 7.30 in 14.30 uro

 

Poslovalni čas: vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 5.30 do 15.30