Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi / tel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Delo v vrtcu in šoli od 9.11.2020

Spoštovani starši,

V nadaljevanju vam posredujem aktualne informacije glede izvajanja programa predšolske vzgoje in šolskega vzgojno-izobraževalnega programa.

 

AKTUALNE INFORMACIJE ZA VRTCE ZA OBDOBJE OD 9. DO 13. 11. 2020

V skladu z odločitvijo Vlade Republike Slovenije na današnji seji vam sporočam, da vrtci v prihodnjem tednu nadaljujejo delo na enak način, kot je to določeno z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih. Vrtci bodo tudi v prihodnem tednu izvajali programe v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako določi župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost. Starši opravičenost do varstva otroka v vrtcu dokazujejo z izjavo delodajalca.

 

IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OD 9. 11. 2020  

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20). Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Šola izvaja obvezni in razširjeni program, ne izvaja pa ekskurzij, plavalnih tečajev in kolesarskega izpita. Dnevi dejavnosti se na daljavo lahko izvajajo.

 

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE IN DIJAKE, ZA KATERE JE V ČASU ZAOSTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

V zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo, je MIZŠ po usklajevanju z občinami oblikovalo možnost prejema toplega obroka.

Organizacijo toplega obroka prevzamejo lokalne skupnosti (v primeru manjših občin lahko tudi več občin skupaj, po predhodnem dogovoru), ki izvedejo izbor šole ali več šol, ki bodo topli obrok pripravljale. Občine objavijo poziv (na svojih spletnih straneh, lokalnih medijih ali v sodelovanju z osnovnimi šolami na spletnih straneh lokalnih osnovnih šol) učencem in dijakom s prebivališčem v občini, da se prijavijo na brezplačni topli obrok. V pozivu je opredeljen tudi naslednji kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka: Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost (določi šolo ali šole za pripravo prehrane, dogovori distribucijo in prevoz prehrane…). S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega obroka, ki vključuje strošek dostave in način izplačila sredstev, s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje.

Prosim, da na e- naslov šole o-staritrg.nm@guest.arnes.si sporočite:
a) Ali želite, da vaš otrok prejema topel obrok v času dela na daljavo?

b) Ali imate možnost, da pridete obrok sami iskati, oziroma ali je potreben razvoz obroka do otrokovega doma?

O novih ukrepih in  odločitvah vlade, ki bi bile vezane na vzgojno izobraževalni proces predšolskih in šolskih otrok, vas bom sproti obveščala.

Želim vam lepe dni in ostanite zdravi.

 

Mojca Butala, ravnateljica

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost